Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với đội ngũ luật sư giỏi

16/11/2015 | Tin Hot

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với đội ngũ luật sư giỏi Lincon, chúng tôi giúp bạn nhanh chóng cho tất cả các doanh nghiệp, không tự hào về công ty luật thuận tiện và đáng tin cậy đã bắt đầu là chỉ có một cách chặt chẽ. Sau đó giải quyết các vấn đề của nhân viên, báo cáo thuế và kế toán doanh nghiệp là một vấn đề phổ biến tư vấn.

Căn cứ vào thẩm quyền của kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những dịch vụ chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất và tiết kiệm chi phí. Sau khi vào được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý, quá trình hoạt động kinh doanh. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, luật sư tham gia vào việc giải quyết vụ kiện của lao động và nền kinh tế. Thời gian 10 ngày làm việc vì khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Lincon bao gồm:

– Liên lựa chọn của bạn về kích thước tổng thể và cơ cấu tổ chức của Công ty;
– Xem các loại thích hợp của doanh nghiệp và công ty định hướng khách hàng;
– Tên Công ty Tư vấn: xuất hiện tổng thể và tra cứu tên không phù hợp với tên của bất kỳ công ty nào khác đã đăng ký;
– Trụ sở tư vấn: Tùy thuộc vào việc sử dụng hợp pháp của Công ty;
– Ngành nghề kinh doanh tư vấn: tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;
– Hãy liên lạc với vốn điều lệ;
– Phương pháp tỷ lệ góp vốn của các chuyên gia tư vấn và các doanh nghiệp;
– Tư vấn về người sáng lập của công ty: phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
– Tư vấn các vị trí quản lý quan hệ;
– Hãy tham khảo các quyền và nghĩa vụ của các thành viên / cổ đông;
– Tư vấn một kế hoạch chia sẻ lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh;
– Tạo một hồ sơ kinh doanh: tiêu chuẩn hóa một kỷ lục của yêu cầu
– Xem các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng;

Khách hàng phải cung cấp các thông tin sau: Tài liệu cần thiết:

– Tên của việc lập kế hoạch của công ty;
– Vốn điều lệ;
– Trụ sở chính;
– Bằng chứng thư thành viên cổ đông
– Chứng chỉ hành nghề
– Đại diện khách hàng thực hiện một thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Chúng tôi có khả năng ký các công ty được thành lập, tài liệu hướng dẫn và làm thủ tục thực hiện nhiệm vụ theo sự chấp thuận của khách hàng để cơ quan nhà nước:

– Tổ chức và hoàn toàn hoàn tất quá trình và ghi lại những tài liệu cần thiết theo yêu cầu;
– Đại diện khách hàng sẽ gửi một hồ sơ công ty về Kế hoạch và Đầu tư;
– Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho khách hàng,
– Đăng ký doanh nghiệp Liên hệ tiền thu được nộp lại con dấu và con dấu;
– Mẫu giấy chứng nhận đăng ký công ty và đánh dấu tròn;
– Thủ tục tại cơ quan thuế công ty đại diện, văn phòng cảnh sát;
– Thực hiện các thủ tục đăng ký cho việc nhập khẩu và kinh doanh xuất khẩu;
– Chuẩn bị khai thuế trong giấy phép kinh doanh;

Kết quả là khách hàng nhận được:

– Đăng ký kinh doanh và mã số thuế kinh doanh chứng;
– Nhập khẩu và xuất khẩu số lượng giấy chứng nhận;
– Giấy chứng nhận mẫu;
– Công ty được hiển thị;
– Báo ký doanh nghiệp báo cáo thành lập;
– Tổng quan: Điều lệ kinh doanh, danh sách các thành viên, cổ đông, …;
– Chuẩn bị khai thuế trong giấy phép kinh doanh;

Ngoài ra bạn có thể tham khảo công ty luật uy tín tại Hà Nội thêm dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài với liên hệ ngay Lincon 04. 6285.1114 để được tư vấn.