Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động song phương 3 giai đoạn

30/11/2015 | Luật Pháp

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động song phương ở văn phòng luật Lincon thường theo 3 giai đoạn chung thông qua các mối quan hệ tòa công nghiệp. Trong cột trong tuần này, chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp song phương. Nhân viên được yêu cầu để thực hiện các cuộc đàm phán song phương này, trước khi tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc ví dụ như tòa án.

Tư vấn giải quyết tranh chấp song phương ở Hà Nội

Quy định về giải quyết tranh chấp song phương được quy định về quan hệ công nghiệp giải quyết tranh chấp và các quy định hướng dẫn thi hành của bộ nhân lực hướng dẫn quan hệ công nghiệp giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương.

Các giai đoạn giải quyết tranh chấp song phương

Nói chung giải quyết tranh chấp song phương có thể được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: giai đoạn chuẩn bị trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán

Trong giai đoạn này, bên bị vi phạm nên chủ động để giao cho bên kia về ý định của mình để giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán. Các bên cũng cử đại diện cho các cuộc đàm phán. Sử dụng lao động phải xử lý các tranh chấp trực tiếp và nhân viên có thể cung cấp một địa chỉ để các công đoàn lao động để đi cùng với họ trong các cuộc đàm phán.

Giai đoạn 2: giai đoạn thương lượng

Trong giai đoạn đàm phán các bên trong tranh chấp đầu tiên phải xác định và kiểm kê tất cả các vấn đề mà dẫn đến tranh chấp giữa các bên. Dựa vào đó các bên sẽ dự thảo Quy tắc ứng xử cho các cuộc đàm phán song phương và thời gian biểu cho các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán giữa các bên được thực hiện phù hợp với các văn bản nêu trên. Mỗi lần các bên gặp nhau để đàm phán biên bản họp tranh chấp phải được chuẩn bị, trong đó phải có chữ ký của cả hai bên.

Nói chung các cuộc đàm phán song phương mất tối đa 30 ngày làm việc. Tuy nhiên các bên trong tranh chấp có thể thoả thuận kéo dài thời hạn đó. Pháp luật không quy định một thời hạn để gia hạn.

Giai đoạn 3: Giai đoạn bài đàm phán

Giai đoạn này bao gồm việc xử lý các kết quả của các cuộc đàm phán song phương như sau:

– Trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận, sau đó một Hiệp định tập thể được thực hiện mà có chữ ký của các bên và đăng ký tại Tòa án Quan hệ công nghiệp tại tòa án quận
– Nếu các cuộc đàm phán thất bại sau đó một hoặc cả hai bên tranh chấp để ghi lại các cơ quan chính phủ, bằng cách gắn bằng chứng cho thấy các biện pháp thông qua đàm phán song phương đã được tiến hành.

Dịch vụ khác: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Cột này được tư vấn bởi văn phòng luật Lincon

Tầng 20 Tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 6285.1114
Fax: 04. 6285.1124
Email: [email]lawyer@lincon.com.vn[/email]
Website: http://lincon.com.vn/