Luật sư tư vấn về ly hôn miễn phí tại Hà Nội

10/12/2015 | Luật Pháp

Tìm kiếm một luật sư tư vấn về ly hôn miễn phí tại Hà Nội là một bước khởi đầu tốt, cho dù bạn biết bạn đã sẵn sàng để kết thúc một cách hợp pháp hôn nhân của bạn hoặc bạn vẫn đang xem xét soạn thảo hợp đồng cho dù đây là quyết định đúng đắn dành cho bạn.

Luật sư tư vấn miễn phí về ly hôn

Thuê một luật sư tư vấn đại diện cho mình trong ly hôn của bạn không phải là điều bạn nên làm. Người này sẽ được đại diện cho lợi ích của bạn. Mặc dù tất cả các luật sư tư vấn miễn phí được cấp phép đủ điều kiện để làm công việc ly hôn này, bạn cần phải tìm một người bạn cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ thảo luận về một số thông tin rất cá nhân với anh ta hoặc cô ấy, và đó là lợi thế của bạn phải trung thực với luật sư tư vấn ly hôn của mình trong tất cả các thông tin liên lạc của bạn với anh ta hoặc cô ấy.

Luật sư của bạn là về phía bạn. Luật sư phải có chuyên môn để tư vấn soạn thảo hợp đồng về quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn khi bạn đi qua quá trình ly hôn. Nó không phải là vai trò của luật sư để phán xét bạn hay làm cho bạn cảm thấy xấu về các lựa chọn bạn thực hiện. Trừ khi bạn đang hoặc khách hàng đầu tiên miễn phí, nó không có khả năng mà bất cứ điều gì bạn chia sẻ sẽ gây sốc hay ngạc nhiên luật sư tư vấn ly hôn của bạn.

Bắt một luật sư miễn phí tư vấn soạn thảo hợp đồng về ly hôn miễn phí mang đến cho bạn một cơ hội để gặp gỡ với luật sư để xem liệu bạn có cảm thấy bạn có thể làm việc với họ về ly hôn của bạn. Kể từ khi luật sư phí cho các dịch vụ của họ theo giờ, cuộc họp đầu tiên của bạn có thể sẽ phải ngắn gọn. Đó là một ý tưởng tốt để có một số thời gian để chuẩn bị những gì bạn muốn nói trước khi họp.

Chuẩn bị để được tư vấn với một luật sư miễn phí

Tại cuộc họp đầu tiên của bạn, các luật sư sẽ muốn có được một số thông tin cơ bản về soạn thảo hợp đồng của bạn và cuộc hôn nhân của bạn. Hãy chuẩn bị để cung cấp các dữ kiện sau đây vào thời điểm đó:

– Tên đầy đủ của mình và người phối ngẫu của bạn
– Ngày và nơi diễn ra đám cưới
– Tên và tuổi của trẻ em của bạn
– Ngày chia ly hôn

Nếu bạn quyết định thuê luật sư tư vấn ly hôn, bạn sẽ cần phải thiết lập một cuộc hẹn còn nơi bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng, hồ sơ thuế thu nhập và báo cáo đầu tư.

Một khi bạn đã có luật sư tư vấn, bất kỳ thông tin liên lạc với vợ chồng bạn nên đi qua anh ta hoặc cô ấy, bởi vì bạn đang cảm thấy tổn thương hay giận dữ khi ly hôn.

Liên hệ ngay luật sư tư vấn ly hôn tại Hà Nội tại website: http://lincon.com.vn