Liên Minh Huyền Thoại ra mắt nhóm trang phục SIÊU PHẨM

Các trang phục sẽ được mở từ 18 giờ ngày 09/09

Từ ngày 09/09 đến hết ngày 15/09, mỗi trang phục SIÊU PHẨM mới sẽ được mở bán với giá 299 RP. Trong khoảng thời gian này, với mỗi trang phục sở hữu, các bạn sẽ được tặng kèm một khung tương ứng với trang phục đã mua khi tải trận đấu, và khung này sẽ tồn tại vĩnh viễn, cụ thể như sau:

600x300

Vật phẩm Giá RP
Trang phục SIÊU PHẨM: Yi + khung trang phục Yi 299
Trang phục SIÊU PHẨM: Fiora + khung trang phục Fiora 299
Trang phục SIÊU PHẨM: Zed + khung trang phục Zed 299
Trang phục SIÊU PHẨM: Lucian + khung trang phục Lucian 299
Trang phục SIÊU PHẨM: Leona + khung trang phục Leona 299

CHÚ Ý: Món quà khung tặng kèm sẽ chỉ hiệu lực từ ngày 09/09 đến 15/09. Sau khoảng thời gian này, các bạn mua trang phục sẽ không được tặng khung nữa.

Sau đó, các trang phục này sẽ được đóng lại trong ngày 16/09, để hệ thống đảm bảo rằng tất cả các bạn đều nhận được khung tặng kèm

Bên cạnh đó, các biểu tượng SIÊU PHẨM cũng sẽ được mở bán trong Cửa Hàng với giá 10 RP cho mỗi biểu tượng. Mẫu mắt Lăng Kính Quang Học cũng sẽ được mở bán với giá 130 RP, cụ thể như sau:

Vật phẩm Giá RP
Biểu tượng SIÊU PHẨM 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Yi 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Zed 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Leona 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Fiora 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Lucian 10
Gói 5 biểu tượng SIÊU PHẨM của 5 tướng 50
Mẫu mắt Lắng Kính Quang Học 130