Giám sát tu nghiệp sinh, kỹ sư Nhật Bản đi xuất khẩu lao động

Chính phủ đã công bố chương trình tu nghiep sinh Nhat Ban nước ngoài kế hoạch để tạo ra một cơ quan đặc biệt để giám sát đã đến trong những lời chỉ trích đối với khai thác lao động nước ngoài.

Theo chính phủ Nhật Bản các cơ quan, trong đó sẽ có quyền hành sẽ pháp đánh giá lại mục đích của chương trình thực tập đào tạo kỹ sư để cung cấp thực tập với một đa dạng hơn các ngành nghề cũng như khả năng mở rộng thời gian làm việc của họ.

Cụ thể hơn, các chương trình đào tạo để trở thành ky su Nhat Ban sẽ được mở rộng từ 3 năm đến 5 năm đối với tu nghiệp sinh. Một số ngành nghề liên quan đến điều dưỡng và chăm sóc hiến sẽ được bổ sung.

Để đáp ứng ngày càng lo ngại về vi phạm nhân quyền, sẽ có nhiều biện pháp để bảo vệ thực tập sinh, kỹ sư.

Khiếu nại phổ biến nhất bao gồm sử dụng tu nghiệp sinh trì hoãn thanh toán, lấy hộ chiếu của người lao động, gây sức ép buộc tu nghiệp sinh Nhật Bản phải làm việc nhiều giờ và không cho họ rời khỏi ký túc xá của kỹ sư qua đêm.

Để đối phó với những trường hợp này, cơ quan này sẽ kiểm tra các hợp đồng giữa chủ doanh nghiệp và các cơ quan sắp xếp cho tu nghiệp sinh nước ngoài đến Nhật Bản. Nếu vi phạm được phát hiện, cơ quan này sẽ phải đối mặt với sự mất mát uy tín và không được cấp giấy phép hoạt động nữa.

Tổ chức Đào tạo tu nghiệp sinh nghề nghiệp quốc tế thành kỹ sư Nhật Bản cũng sẽ được trao quyền nhiều hơn cho giám sát công ty chấp nhận tu nghiệp sinh.

Chính phủ có kế hoạch gửi một dự luật để tạo ra các cơ quan giám sát các chế độ ăn uống trong cho thực tập sinh, kỹ sư trong năm nay.

Để biết thêm thông tin chí tiết vui lòng tham khảo địa chỉ xuat khau lao dong Nhat tại sàn giao dịch Vietjob.