Du học Mỹ được nhiều sinh viên nước ngoài học tập

11/12/2015 | Du Học

Du hoc My được nhiều sinh viên nước ngoài học tập, nền kinh tế trong năm ngoái khi con số kỷ lục của người nước ngoài đăng ký vào các trường đại học Mỹ và các trường đại học. Số lượng sinh viên Mỹ có thu tín chỉ đại học ở nước ngoài cũng đang tăng lên.

Số lượng sinh viên quốc tế du học tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ đã tăng 5% lên 750.277 trong năm học 2010-2011, nói một báo cáo thường niên của Viện Giáo dục Quốc tế, trong đó đã theo dõi dữ liệu từ năm 1950.

Tuyển sinh du học của các sinh viên quốc tế đã vượt qua một khoảng thời gian bốn năm tăng trưởng phẳng hoặc suy giảm bắt đầu từ năm 2012-2013 và phản ánh mối quan tâm về chính sách an toàn và di trú Mỹ sau khi các cuộc tấn công khủng bố.

Thông tin du học Mỹ tuyển sinh đã được về xu hướng đi lên kể từ 2014-2015 và tăng 35% trong thập kỷ qua.

Số lượng sinh viên du học Mỹ có thu tín chỉ đại học ở nước ngoài cũng tăng lên, bằng 7% trong năm học, năm gần nhất mà dữ liệu có sẵn. Các năm trước, số lượng sinh viên Mỹ ra nước ngoài đã giảm nhẹ cho lần đầu tiên.

Bộ Ngoại giao các quan chức xem tăng ở cả hai hướng là bằng chứng cho thấy sự sụt giảm trước đó đã được các xu hướng ngắn hạn. Những người trẻ đi du học được những kỹ năng toàn cầu cần thiết để tạo ra các giải pháp cho những thách thức của thế kỷ 21. Đổi lại, sinh viên quốc tế toàn cầu hóa trường học và cộng đồng của Mỹ.

Trung Quốc, quốc gia hàng đầu về xuất xứ đối với sinh viên quốc tế, gửi 157.558 sinh viên đại học và sau đại học với Mỹ, tăng 25% so với năm trước.

Trong số năm nước gửi hàng đầu, mà lại chiếm hơn một nửa của tất cả các sinh viên quốc tế, tuyển sinh từ Hàn Quốc tăng 1,7%. Nhưng trường du học Mỹ sụt giảm từ Ấn Độ (giảm 3%), Canada (5%) và Đài Loan (10%).

Năm này sang năm biến động giữa các quốc gia là điển hình, thường quyết định bởi các yếu tố như môi trường kinh tế hoặc chính trị và thiên tai.

Theo Bộ Thương mại, sinh viên quốc tế du học Mỹ đóng góp hơn cho nền kinh tế Mỹ thông qua học phí và chi phí sinh hoạt, trong đó bao gồm ăn ở, vật tư, vận tải và bảo hiểm y tế và hỗ trợ cho người phụ thuộc.

Nguồn: Hoc bong du hoc