Chuyên gia luật sư tư vấn ly hôn đến một mối quan hệ tốt đẹp

24/11/2015 | Luật Pháp

Hầu hết các luật sư tư vấn ly hôn thực hành hợp tác, đóng vai trò là chuyên gia để tư vấn đến một mối quan hệ tốt đẹp đối với mỗi gia đình. Những tư vấn nuôi dạy con trong quá trình phục vụ ly hôn hợp tác thiết kế để:

– Thiết lập kỹ năng giao tiếp đồng cha mẹ có hiệu quả dẫn đến sức khỏe, trẻ em hạnh phúc hơn
– Đánh giá nhu cầu của trẻ em và hoạt động hậu tách, ly hôn
– Cung cấp những chiến lược tốt nhất để nói chuyện với con cái về ly thân, ly hôn ở bất cứ giai đoạn phát triển
– Cung cấp hướng dẫn chuyên môn về ảnh hưởng của ly hôn đối với trẻ em từ bây giờ vào tương lai xa của họ
– Tư vấn cho phụ huynh về các nghiên cứu mới nhất và chiến lược xây dựng gia đình sau ly hôn
– Giúp cha mẹ hướng và vấn đề giải quyết những thách thức và quan điểm khác biệt đồng làm cha mẹ
– Chuẩn bị cha mẹ cho một tương lai lâu dài của đồng nuôi con bao gồm các kế hoạch lành mạnh để nói chuyện về việc ly hôn trong tương lai, giới thiệu trẻ em đến hẹn hò hoặc đối tác lãng mạn trong tương lai, và đồng làm cha mẹ với con người đã chuyển ra khỏi nhà ngay lập tức
– Dịch vụ tư vấn ly hôn nhân gia đình có thể giúp xây dựng mối quan hệ lành mạnh để giữa trẻ em và cha mẹ. Nó cũng cung cấp truy cập đến các chuyên gia về tác động ngắn hạn và dài hạn của việc ly hôn đối với trẻ em và giúp hướng dẫn các bậc cha mẹ thông qua những gì mong đợi từ con cái của họ trong thời gian ly thân và ly dị.
– Mỗi tư vấn ly hôn đã tham gia các khóa đào tạo ly hôn hợp tác sâu rộng để tìm hiểu làm thế nào để thích ứng với kỹ năng của họ để hỗ trợ các gia đình trong quá trình chuyển đổi.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn ly hôn tại văn phòng luật sư Lincon quý khách có thể liên hệ tới 0912627787, email: lawyer@lincon.com.vn, tầng 20 Tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài